Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar. Barcelona

Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar. Barcelona

Client

Particular

Localització

Sant Gervasi. Barcelona

Superfície

500 m²

Any

1999

Projectes relacionats Habitatge Plurifamiliar