Habitatge Plurifamiliar

25 habitatges per a joves. Barcelona. 1er premi AVS sostenible

Rehabilitació Integral edifici plurifamiliar modernista. 1er premi construmat

30 habitatges per a joves. Igualada. 1er premi Incasol

Dos habitatges Bessons. Menorca

Rehabilitació integral d'un edifici plurifamiliar. Barcelona