Projecte nous pavellons per a entitats per l'ajuntament de Tiana

Projecte nous pavellons per a entitats per l'ajuntament de Tiana

Projecte emmarcat en el paisatge.

Un programa d'un ajuntament destinat a equipaments associatius realitzable per fases, dóna lloc a uns pòrtics, element modular que es repeteix en un extens terreny, un element amb vida que pot ampliar la seva extensió sense que aquesta alteri la concepció del projecte.

Els pòrtics clavats a manera de forquilles integrades en el terreny resolen un desnivell entre la part superior del carrer d'accés del gran solar i la part inferior més reservada, on s'ubiquen els equipaments. Aquests s'orienten al paisatge urbà donant l'esquena al carrer. Els blocs s'integren en el terreny: des de la cota superior només s'apreciarà una coberta lleugera enjardinada no practicable de baix manteniment mentre que el tractament de façana d'aquests blocs combina colors terracota que es camuflen amb el terreny.

Cada 5 mòduls conceben un bloc. Es proposa mantenir separació entre blocs per facilitar els accessos mitjançant escales clavades en el terreny. Els blocs es disposen sobre el terreny un darrere l'altre en sentit longitudinal seguint un eix vertebrador que s'adapta als corbes de nivell. Aquest eix trencat garanteix un menor impacte en l'entorn, assemblant-se a les tipologies de cases urbanes de la zona.

La crugia entre forquilles defineix el mòdul cobert. Aquests espais coberts es defineixen a voluntat de l'usuari. Espais molt lliures i flexibles. La repetició en extensió d'aquest pòrtic al llarg del terreny i la disposició seguint l'eix vertebrador trencat, proporcionen una imatge orgànica. La successió de forquilles genera un espai utilitzable semi exterior, semi interior, potencialment cobrible amb tendals, lones o elements vegetals, tant en pla coberta com en vertical. Acull diferents usos efímers, fires, mercats, festes majors ...

S'escullen acuradament tots els materials amb criteris de minimitzar la despesa energètica i la petjada ecològica com l'ús de la fusta laminada de cedre de qualitat GL24 amb certificat PEFC com a element que resol l'estructura i l'acabat final de les construccions. La coberta es planteja amb materials industrialitzats mitjançant panells de fusta no tractada Termochip TOH 15-80-19 amb acabat d'encenalls orientats OSB a l'interior, per proporcionar, alta inèrcia tèrmica, calidesa i aspecte lleuger.

La primera fase consta de 3 blocs (15 mòduls i 2 escales): 2 blocs incomplets i un equipat. El bloc complet, està format per 5 mòduls: un de lavabos i magatzem mentre que els altres 4 són mòduls de 20m² podent-se agregar mitjançant portes replegables de fusta que recollides desapareixen dins dels armaris, oferint un espai diàfan de fins a 80m².

 

 

 

 

Client

Ajuntament de Tiana

Col·laboració

Maria Llongueres

Localització

Tiana

Superfície

736 m²

Any

Desembre 2018

Projectes relacionats Equipaments