Urbanització del Passeig Maragall. Barcelona

Urbanització del Passeig Maragall. Barcelona

Banc - Fanal triangular

La reurbanització del Passeig Maragall comporta la renovació de 2km de vial, compresos entre la Plaça Eivissa i el carrer del Freser travessant en el seu recorregut central la Plaça Maragall.

La finalitat de la reurbanització consisteix a ampliar les voreres reduint el número de carrils i renovar tot el mobiliari urbà.

Sobre el mobiliari urbà i degut a la diferent naturalesa morfològica dels més de 25 encreuaments es proposa unificar el mobiliari urbà específic dissenyat per aquest projecte, canviant la disposició del mobiliari en funció de la forma de cada encreuament, però mantenint els elements identificadors d’aquest. Es dissenya una peça triangular composada de mobiliari de banc, peça lúdica i fanal que identifica cada encreuament.

La resta de mobiliari, arbres, fanals, bancs convencionals i paviment, es reparteixen al llarg de la urbanització.

Client

IMPU. Ajuntament Barcelona

Localització

Nou Barris. Barcelona

Superfície

100.000m²

Any

2002

Projectes relacionats Urbanitzacions