Pla Director d'Ordenació del Parc Central de La Clota. Barcelona

Pla Director d'Ordenació del Parc Central de La Clota. Barcelona

La proposta presentada reconeix les traces viàries existents, les zones verdes i la localització d’equipaments de cadascuna de les subzones existents. Es proposa el Parc Central de la Clota com un element d’articulació d’aquests elements. Es reconeix també el caràcter semi-rural de la zona i es proposa un Parc Central de la Clota respectuós amb aquest caràcter però sense oblidar les noves necessitats, usos i relacions del barri. L’àmbit d’actuació es considera una gran illa de transit pacificat per vianants on les arteries de trànsit de vehicles es limiten.

La gran bossa verda central és l’element que dóna continuïtat als recorreguts per vianants existents. Els diferents  equipaments municipals de l’àmbit queden enllaçats per aquests recorreguts de manera seqüencial, reforçant el caràcter de parc de tot l’àmbit barri. Aquests equipaments es proposen enterrats sota plecs i ondulacions del terreny.

L’actuació dins d’aquesta bossa verda dóna continuïtat a les places anteriors i permet establir recorreguts directes o amb un valor paisatgístic que entrellacen els equipaments a la seu del districte, la Torre Jussana i el Pavelló de la II República. Aquests recorreguts s’inicien en una plataforma d’activitats que enllacen amb els camins que travessen la zona del parc, unint zones verdes i zones d’estada de major a menor dimensió i desnivell sempre inferior o igual al 6%.

Client

Agència de Promoció del Carmel i Entorns.

Localització

Dstricte Horta - Guinardó. Barcelona

Superfície

214.067m²

Any

2008

Projectes relacionats Urbanitzacions