Nova Unitat de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu

Nova Unitat de Neonatologia de l’Hospital Sant Joan de Déu

NOMINEE #EUMiesAward2022 - MEDALLA FAD 2020

Es tracta d'un projecte que engloba una reforma interior amb afectació a la façana existent però sense afectació d'estructura ni coberta, i que conforma una sola àrea d'intervenció amb una superfície construïda de 2225,95m². Dins el solar, la reforma interior de la Unitat de Neonatologia se situa a nivell de planta 04, en l'anomenat Edifici de Serveis i Edifici Pati Cúria, que es troba a la cara Nord del conjunt hospitalari.

L'accés a la unitat es produeix des del nou nucli de comunicacions que va executar en paral·lel a aquest projecte. A través d'aquest nucli es produeix l'accés de familiars, visitants i també es permet la connexió amb l'edifici d'hospitalització maternal des del qual es produeix l'ingrés dels nadons prematurs que han nascut a les sales de part de l'edifici maternal. Els professionals accedeixen per l'antic nucli d'escales al centre de l'edifici d'hospitalització infantil.

El programa es divideix en àrees assistencials i àrees de suport. Les primeres estan compostes per dues unitats: la de crítics i la de intermedis, amb 26 i 18 llits respectivament. Les habitacions s'organitzen al voltant d'un nucli central de suport i control dels pacients. Les àrees de suport tenen els espais d'ús directe de les unitats, així com els espais d'emmagatzematge, a la zona central de la unitat, de manera que queden prop de les àrees assistencials i ocupen els espais sense façana. En canvi els despatxos, sales de treball, i l'àrea de suport a les famílies, s'organitzen al llarg de la façana sud, a prop dels accessos de pares i professionals.

La proposta busca la connexió visual entre els boxs i el control, amb importants superfícies de vidre. Es treballen visuals, llums i transparències, per a donar confort a les estades de pacients i assegurar en tot moment la humanització dels espais i garantir el confort de pacients, acompanyants i personal mèdic.

Client

Hospital Sant Joan de Déu.

Localització

Esplugues de Llobregat, Barcelona.

Superfície

2.225,95 m²

Any

Novembre 2020

Projectes relacionats Sanitat