Nova Façana de la Clínica Nostra Senyora del Remei

Nova Façana de la Clínica Nostra Senyora del Remei

Pla director de la Clínica Nostra Senyora del Remei

La façana de la Clínica s'ha renovat per diversos motius importants: el primer és per donar una imatge de clínica moderna per als temps que estem passant, el segon és ampliar les habitacions de Planta 3ª incorporant a aquestes l'espai dels balcons actualment desaprofitat, i l'últim, és obtenir major sostenibilitat i actuar al davant del canvi climàtic que estem patint actualment.

Pel que fa a el canvi climàtic i la sostenibilitat de l'edifici, s'ha optat per solucions d'arquitectura passiva, com és el cas de la utilització de lames fixes de bambú i unes lames practicables d'alumini. Tots els materials que s'han emprat en l'execució de la nova façana són reciclables, per tant s'aconsegueix que el seu cicle de vida és de reutilització constant.

Amb aquesta nova façana s'aconsegueix que la radiació solar de l'estiu sigui pràcticament nul·la en tot l'interior, permetent també, que des de les habitacions hi hagi màxima il·luminació natural i visió cap a l'exterior. A la vegada s'obté un estalvi energètic referit a l'ús de l'aire condicionat a l'estiu, i també un estalvi en la despesa lumínic gràcies a la gran quantitat de llum natural que entra a les habitacions. De cara a l'hivern, amb aquestes lames s'aconsegueix que el sol pugui penetrar dins de l'habitació, aprofitant la radiació i produint un major estalvi energètic en l'ús de la calefacció. Les lames d'alumini són orientables per poder tenir un major control lumínic dins de l'habitació.

Aquesta intervenció en façana produeix una considerable reducció energètica a l'edifici.

Pel que fa a l'elecció de colors, es va decidir prendre el color blau corporatiu de la Clínica del Remei i traslladar-lo a la pròpia façana. La intenció és reforçar encara més la identitat corporativa i també concedir una major identificació. Es va realitzar un degradat en tons blaus que creen un "moviment" d'acord a la manera en què les persones s'aproximen a la clínica.

Client

Clínica Nostra Senyora del Remei

Localització

Carrer Escorial, 148, Barcelona.

Any

Setembre 2021

Projectes relacionats Sanitat