Edifici Polivalent a l’Hospital de Granollers

Edifici Polivalent a l’Hospital de Granollers

1er Premi Licitació CatSalut

La proposta d’ampliació de l’Hospital de Granollers neix de respondre a la necessitat d’espais que ha generat l’epidèmia COVID 19, però que al mateix temps aquests espais puguin resoldre en el futur les necessitats pròpies de creixement de l’Hospital.

Es tracta d'una ampliació en continuïtat amb l'edifici actual, tant des del punt de vista urbanístic com des de les circulacions entre edificis, per la qual cosa l'ampliació se situa a les mateixes cotes de nivell que l'edifici existent.

En una primera fase es construirà un edifici duna planta soterrani i tres plantes sobre rasant. La planta soterrani actuarà com a galeria de serveis amb espais de magatzems i vestidors. La planta baixa es dedica a ampliació d'urgències, un sector de planta primera es dedicarà a atenció Covid i a ampliació d'UCI estructural. I a la Planta Segona els vestidors de metges i les instal·lacions necessàries per al funcionament de l'edifici en primera fase.

En el futur es construiran sobre aquestes plantes, tres o quatre plantes més amb dues unitats d'hospitalització a cada planta.

Client

CATSALUT Servei Català de la Salut

Co-autors

Nestor Sulkin, Walter Marchissio.

Localització

Avinguda Francesc Ribas s/n. Granollers, Barcelona.

Superfície

13,702.77 m²

Any

En construcció

Projectes relacionats Sanitat