Centre Sanitari d'Atenció Primària. Montmeló. 1er premi Infraestructures

Centre Sanitari d'Atenció Primària. Montmeló. 1er premi Infraestructures

Solar de topografia molt accidentada, on s'utilitza la construcció de l'edifici per cosir una zona urbana desestructurada. Centre d'assistència primària amb el repte de constituir urbanísticament una façana principal d'una plaça de nova creació. 

Format per dos volums molt diferenciats, una construcció rectangular de dues plantes destinada a l'ús assistencial, i que a la vegada, es despenja en tres plantes al carrer inferior amb un segon accés. Una altra construcció a manera de sòcol, es situa per davant de l'anterior. En forma d'avantall i amb una sola alçada, dóna façana a la  plaça. Formada per 3 murs de formigó amb alineacions variades, ens ubica tota la zona administrativa. Els espais entre murs, es tanquen amb lames de formigó que actuen de brise-soleil i protegeixen de les activitats de la plaça, en especial els impactes de pilotes.

Client

Generalitat de Catalunya. CATSALUT

Localització

Montmeló. Barcelona

Superfície

1.200 m²

Any

2001

Projectes relacionats Sanitat