25 habitatges per a joves. Barcelona. 1er premi AVS sostenible

©Lluís Casals

25 habitatges per a joves. Barcelona. 1er premi AVS sostenible

1ER PREMI AVS 2008(ASOCIACION DE PROMOTORES PUBLICOS DE VIVIENDA Y SUELO)A LA MILLOR ACTUACIÓ SOSTENIBLE A ESPANYA D'HABITATGE PROTEGIT.  OBRA SELECCIONADA I PONÈNCIA AL CONGRÉS MUNDIAL TRIENNAL SOBRE ARQUITECTURA SOSTENIBLE A MELBOURNE (2008) AUSTRÀLIA.

Bloc d'habitatges de protecció oficial de lloguer per joves totalment prefabricat i amb una concepció sostenible des de l'inici del projecte. Cada obertura de color correspon a un espai únic d'habitatge de 38m2. La ventilació natural és l'eix del projecte. Creació d'un pati interior, reixes de ventilació en façana i als interiors. S'aconsegueix reduir 5 graus la temperatura estiuenca dels habitatges.

Client

Regesa

Col·laboració

Marta Pla

Localització

c. Teodor Llorente 8. Barcelona

Superfície

1.548 m²

Any

2005

Projectes relacionats Habitatge Plurifamiliar