Centre Museològic d'Interpretació dels Indians a Sant Pere de Ribes

Centre Museològic d'Interpretació dels Indians a Sant Pere de Ribes

La decisió de crear un petit museu en rampa per l'ajuntament adjacent, ha estat fruit de solucionar el desnivell de 50 cm. Entre el carrer i l'interior del local, excavat per complir l'alçada mínima d'un local de lliure concurrència.
Així s'evitava la disposició d'una rampa ortopèdica d'entrada al costat de les escales d'accés de baixada. Creant un accés per tothom, s'evitaven les rampes històricament segregades a l'usuari amb minusvalideses.
L'accés que segrega s'ha substituït per l'accés per tothom.
A dins, un petit "teatrino", a on la perspectiva forçada per la rampa, culmina en un escenari interactiu.
Unir a nivell el paviment amb la vorera del carrer, ha permès a la zona alta d'entrada del local recuperar un espai perdut a terra per ubicar-hi un fos de vidre expositiu.
L'antiga façana en planta baixa amb arrambador i tres obertures, s'ha redissenyat per crear una gran boca d'entrada que convida al visitant a entrar al petit local, percebent-lo com una extensió de la Plaça de la Vila que presideix l'edifici de l'ajuntament.

Client

Ajuntament Sant Pere de Ribes

Localització

Sant Pere de Ribes

Superfície

111,55 m²

Any

2021

Projectes relacionats Equipaments