Habitatge unifamiliar a Menorca (en curs)

Habitatge unifamiliar a Menorca (en curs)

En fase de redacció de projecte.

Col·laboració

Maria Llongueres

Localització

Menorca

Superfície

165 m²

Any

2018

Projectes relacionats Habitatge unifamiliar