Rehabilitació Integral d'un edifici plurifamiliar modernista. Barcelona. 1er premi construmat

Rehabilitació Integral d'un edifici plurifamiliar modernista. Barcelona. 1er premi construmat

PRIMER PREMI CONSTRUMAT 1989

Client

Particular

Localització

Vallvidrera. Barcelona

Superfície

355 m²

Any

1995

Projectes relacionats Habitatge Plurifamiliar