Projecte nous pavellons per a entitats per l'ajuntament de Tiana

Projecte nous pavellons per a entitats per l'ajuntament de Tiana

Solar amb ubicació privilegiada, cal assegurar-ne la integració: edifici enterrat on la coberta es transforma en la continuïtat del parc superior sense poder ser practicable per temes de seguretat. L’edifici es segrega amb mòduls de 5 unitats cadascun. Aquesta fragmentació del volum permet la correcta integració al terreny podent-se adaptar a les corbes de nivell. Igualment, és una manera de permetre la construcció en fases, requeriment de l’ajuntament. Estructura en forma de pòrtics de fusta laminada que es repeteixen a mode de costelles en el terreny que s’aniran recobrint o no a mesura que les necessitats ho requereixin. A més a més, la fusta aporta calidesa a l’interior contrarestant amb el fet que el local estigui enterrat. Aules i locals que poden ser agregables mitjançant portes plegables oferint aules de 20m² fins a 80m². La coberta és de baix manteniment ja que funciona amb sistema de reg automàtic i està formada per plantes aromàtiques i rastreres que tenen un creixement lent, mutable segons l’estació de l’any i no seran una barrera visual per l’usuari que està passejant pel parc.

Economía de recursos energètics

- Estructura de bigues de fusta de pi laminades de qualitat, la qual garanteix que la fusta prové de boscos gestionats de forma sostenible.

- Per tal d’abaratir costos, es busca que el mateix material que conforma el tancament sigui el definitiu sense necessitat de revestiment.

- Coberta vegetal d’alta eficiència tèrmica i de poc pes propi per alleugerir l’estructura i no incrementar costos.

 

 

 

 

Client

Ajuntament de Tiana

Localització

Tiana

Superfície

736 m²

Any

2017

Projectes relacionats Equipaments